2018.09.27 šaukiamas neeilinis Kauno skyriaus susirinkimas

LIETUVIŲ TAUTININKŲ IR RESPUBLIKONŲ SĄJUNGOS KAUNO SKYRIAUS NARIAMS

PRANEŠIMAS
2018 m. rugsėjo 20 d.

Dėl Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos Kauno skyriaus pakartotino neeilinio susirinkimo

Vadovaujantis Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos I dalies Kauno skyriaus pakartotino neeilinio
susirinkimo sprendimu, kuris įvyko 2018 m. rugsėjo mėn. 13 d. Kaune, Laisvės al. 96, šaukiamas II dalies
Kauno skyriaus pakartotinis neeilinis susirinkimas.

Skelbiu, kad 2018 m. rugsėjo 27 d., ketvirtadienį, 18.00 val., Kauno miesto savivaldybės mažojoje
posėdžių salėje, Laisvės al. 96, vyks II dalies Kauno skyriaus pakartotinis neeilinis susirinkimas.

Tarybos įgaliotas susirinkimo organizatorius yra tarybos narys Arvydas Žiogas, tel.+370 645 01230.
Kiti kauniečiai kontaktams: tarybos narys Tomas Skorupskis, tel. +370 698 16005, etikos ir procedūrų
komisijos pirmininkas Algimantas Sabaliauskas, tel +370 611 24074

Primenu, kad galioja 2018 m. rugpjūčio 10 d. skelbta neeilinio susirinkimo darbotvarkė, kuri negali būti
keičiama (žr., Skyrių steigimo ir veiklos reglamento 14 p.), todėl II dalies Kauno skyriaus pakartotinis
neeilinis susirinkimas svarstys likusius 2018 m. rugpjūčio 10 d. skelbtus darbotvarkės klausimus, dėl kurių
nebuvo priimti sprendimai, arba priimti tik iš dalies, per I dalies pakartotinį neeilinį susirinkimą:

1. Sąjungos Kauno skyriaus pavaduotojų tvirtinimas;
2. Sąjungos Kauno skyriaus valdybos skaičiaus narių tvirtinimas;
3. Sąjungos Kauno skyriaus sekretoriaus, iždininko, valdybos narių tvirtinimas;
4. Sąjungos Kauno skyriaus kontrolieriaus rinkimai;
5. Sąjungos Kauno skyriaus atstovų Krašto sueigoje rinkimai;
6. Sąjungos Kauno skyriaus narių dalyvavimas Kauno mero ir Kauno miesto savivaldybės Tarybos
rinkimuose.
7. Kiti klausimai.

Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkė

Danutė Jasilionienė

Tel. +370 687 70571, el. paštas: djddanute@gmail.com

2018.09.20 pasirašytas pranešimas dėl Kauno skyriaus neeilinio susirinkimo