2019 m. rugsėjo 14 d. šaukiamas neeilinis Sąjungos suvažiavimas

Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjungos nariams, Tarybai, Valdybai, Pirmininkui

PRANEŠIMAS    
dėl Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjungos neeilinio suvažiavimo sušaukimo 2019 m. rugsėjo 14 d.

Vadovaujantis Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjungos Įstatų 20 punktu, Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjungos reglamento 71 punktu  ir daugiau kaip 1/3 2018 m. gruodžio 15 d. vykusio Sąjungos suvažiavimo delegatų sprendimu, šaukiamas neeilinis Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjungos suvažiavimas. Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjungos neeilinis suvažiavimas vyks 2019 m. rugsėjo mėn. 14 d. 11.00. val. Donelaičio gatvė 2, Kaunas.

Suvažiavimo darbotvarkė: 1) 10.00. val. Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjungos neeilinio suvažiavimo delegatų registracija. 2) Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjungos Tarybos rinkimai. 3) Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjungos Pirmininko ir vicepirmininkų tvirtinimas.  4) Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjungos Etikos ir procedūros komisijos rinkimai. 5) Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjungos Kontrolės komisijos rinkimai.

Neįvykus 2019 m. rugsėjo mėn. 14 d. Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjungos neeiliniam suvažiavimui,  pakartotinas  Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjungos neeilinis suvažiavimas  vyks 2019 m. spalio mėn. 6 d. 11.00. val. Donelaičio gatvė 2, Kaunas, su 2019 m. rugsėjo mėn.  14 d.  šaukto Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjungos neeilinio suvažiavimo darbotvarke.

Vadovaujantis Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjungos Tarybos 2018 m. spalio 28 d. posėdžio protokolu nustatoma Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjungos narių suvažiavimo atstovavimo kvota – 1 delegatas  nuo 50  narių.

Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjungos skyriai ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki  Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjungos neeilinio suvažiavimo datos, 2019 m. rugsėjo mėn.  14 d., pateikia iniciatorių sudarytai Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjungos mandatų komisijai (el.pašt. zilvinasp@gmail.com, tel.nr. +370 657 91011) Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjungos skyrių susirinkimo protokolus dėl delegatų išrinkimo ir delegavimo į Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjungos neeilinį suvažiavimą.

Iniciatoriai – daugiau kaip 1/3 (39 pasirašę asmenys) 2018 m. gruodžio 15 d. vykusio Lietuvių tautininkų ir Respublikonų Sąjungos suvažiavimo delegatų.

Pranešimas dėl neeilinio Sąjungos suvažiavimo