2019 rugsėjo 14 dienos neeilinis suvažiavimas

2019 rugsėjo 14 dieną Kaune įvyko neeilinis Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos suvažiavimas.

Absoliučia balsų dauguma Sąjungos pirmininku slaptu balsavimu trečią sykį perrinktas Sakalas Gorodeckis. Vicepirmininkais pirmininko teikimu suvažiavime išrinkti: Gediminas Navaitis (pirmasis vicepirmininkas) – programinė sritis, Arūnas Eigirdas – organizaciniai reikalai, Alfonsas Lupeikis – skyrių veikla ir Tomas Aleknavičius – darbas su jaunimu.

Išrinkta nauja Taryba (pateikiama gautų balsų tvarka):
1. Ričardas Garuolis, Vilnius
2. dr. Tomas Baranauskas, Vilnius
3. Arūnas Eigirdas, Vilnius
4. Sakalas Gorodeckis, Vilnius/Užupis
5. Gintaras Songaila, Vilnius
6. dr. Gediminas Navaitis, Vilnius
7. Nijolė Balčiūnienė, Vilnius/Antakalnis
8. Reimundas Varapickas, Šiauliai
9. Rima Laimikienė, Vilnius
10. Alfonsas Lupeikis, Panevėžys
11. Laimutė Dėdinienė, Vilnius/Balsiai
12. Algimantas Stalilionis, Panevėžio raj.
13. dr. Vytautas Stepas, Vilnius,
14. Vladas Turčinavičius, Vilnius,
15. Tomas Aleknavičius, Vilniaus raj.
16. Algimantas Sabaliauskas, Kaunas
17. Juozas Dingelis, Vilnius
18. Domas Palevičius, Vilnius
19. dr. Vytautas Tumėnas, Vilnius
20. Antanas Vaitkus, Pakruojis
21. Valdemaras Valkiūnas, Biržai

Pasinaudojant įstatų nuostata, leidžiančia į Tarybą kooptuoti tris papildomus narius, Suvažiavimas kooptavo du papildomus Tarybos narius:
22. dr. Jonas Jasaitis, Šiauliai
23. ats. ltn. Darius Komka, Vilnius/Pilaitė

Dar 6 Tarybos narius turi teisę deleguoti kraštų sueigos. Suvažiavimo nutarimu jos tai turi padaryti per 2 mėnesius.

Tautos jėga – vienybėje!
#tautininkai