Arvydas Juozaitis. Apie tautininkus ir lietuvybę

Tautinis sambūris su A. Juozaičiu 2018.08.18

ARVYDAS JUOZAITIS. ŠTAI TOKS REIKALAS, sesės, broliai, lietuviai ir ne vien.
Kai šių dienų paklydęs ir samdytas protas taria TAUTININKŲ vardą su pagieža, kai jų atžvilgiu mėto visokiausius prakeiksmus „parsidavimu svetimiems“, tai ne kas kiti daro, o sąmokslo teorijų ir blogos valios atstovai. Tiesą sakant, jie liepia neužmiršti ir liaudies išminties, kuri sako: kai žmogus ima šaukti: „Gaudykite vagį!“, o pats neša kudašių iš turgaus, aišku, kas vagis.

Dar pagalvojau: bjaurastį tautininkų adresu taria nesveikas (politinis) pavydas, matantis, kad „atstovavimas laisvei ir tautai“ galutinai išslydo iš konservatoriškų rankų.

Pagaliau juk aišku: nūdienos tautininkai atkūrė A.Smetonos partiją-sąjungą. O ką galima prikišti A.Smetonai? Taip, demokratijos Seime pabaigą, taip, valstybės saulėlydžio valandos silpnybę. Bet dėl lietuvybės – nieko. O būtent lietuvybė tapo mūsų stuburu, ji ir II Pasaulinio karo metu, ir vėliau išvedė mus į šios dienos laisvę…

Dabar lietuvybė yra vienintelis mūsų teisumas prieš pasaulį. Kalbame ir rašome lietuviškai, ir mūsų kalba VALSTYBĖS – SIENOS.