Skelbimai

2018.12.15 vyks LTRS ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas

Sveiki sąjungos nariai,

Tarybos sprendimu 2018 gruodžio 15 dieną, šeštadienį, Kaune, yra šaukiamas Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos rinkiminis-ataskaitinis suvažiavimas.

Suvažiavimo vieta  – Kauno doko salė, Jonavos gatvė 7, Kaunas

Registracija – nuo 10.30.

Suvažiavimo pradžia – 11.30, tikėtina pabaiga iki 17.00

Suvažiavime su balso teise dalyvauja:

Sąjungos Tarybos ir Valdybos nariai, Etikos ir procedūrų bei  Kontrolės komisijų nariai, skyrių, frakcijų ir sekcijų  išrinkti delegatai. Prašome sekti savo skyrių susirinkimų informaciją dėl jų laiko ir datos, kuriuose būtų keliami kandidatai ir renkami delegatai.

Dienotvarkė:

1. Darbotvarkės, reglamento, prezidiumo (pirmininkų ir sekretorių) tvirtinimas.

2. Mandatų, balsų skaičiavimo komisijų tvirtinimas.

3. Pirmininko, Tarybos, Valdybos (vicepirmininkų, iždininko), Etikos ir procedūrų  komisijos, Kontrolės komisijos veiklos ataskaitos.

4. Mandatų komisijos pranešimas.

5. Diskusijos  dėl veikos ataskaitų.

6. Tarybos rinkimai.

Pertrauka

7. Kandidatų į pirmininkus prisistatymai.

8. Pirmininko rinkimai.

9. Vicepirmininkų tvirtinimas.

10. Etikos ir procedūrų, kontrolės komisijų narių rinkimai.

11. Diskusijos dėl dalyvavimo rinkimuose strategijos ir taktikos.

 

Pagarbiai,

Sakalas Gorodeckis

Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos pirmininkas

https://www.facebook.com/events/1131514863678029/