Dėkojame vasario 16-osios jaunimo eitynių dalyviams

2018.02.17

Dėkojame visiems Vasario 16-ąją nepabūgusiems liberalų gąsdinimų ir šventusiems mūsų valstybės Lietuvos atkūrimo šimtmetį Lietuvos sostinėje Vilniuje ne pagal valdiškus paliepimus, o kaip savo laisvos šalies laisviems šeimininkams. Jums skiriamos Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro, įžymaus tautininko Leono Milčiaus eilės:

O jūs žygiuokit!

(Vasario 16-osios jaunimo eitynių dalyviams)

Skris juodvarniai per laisvą mūsų žemę,
Kranksės keiksmus prikimusiais balsais,
O jūs žygiuokit, neškit meilę gražią,
Žaliuokit čia tvirčiausiais ąžuolais.

Žygiuokit gatvėmis, žygiuokite alėjom,
Skambias dainas į dangų keldami,
Kad jas išgirstų tie, kas negirdėjo,
Kaip gera būt Tėvynei sūnumi.

Kaip gera būt tautos, kalbos gynėju,
Laikyt trispalvę rankose tvirtai,
Prisiekti žemei savo – Neišėjom,
Lietuviais likt privalom amžinai!

Lai skamba Vilnius, Kaunas, visi miestai
Nuo vėlei saulėtų, jaunatviškų balsų,
Kad džiaugsmas širdis, šiluma užlietų
Ir žvelgt į ateitį dar būtų mums drąsu.

……………………………………….
Skris juodvarniai per laisvą mūsų žemę,
Kranksės keiksmus prikimusiais balsais,
O jūs žygiuokit, neškit meilę gražią,
Žaliuokit čia tvirčiausiais ąžuolais.

Leonas Milčius