Dėkojame vasario 16-osios jaunimo eitynių dalyviams

Dėkojame visiems Vasario 16-ąją nepabūgusiems liberalų gąsdinimų ir šventųsiems savo valstybės atkūrimo šimtmetį ne pagal valdiškas taisykles, o kaip savo šalies šeimininkai. Jums skiriamos Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro, tautininko Leono Milčiaus eilės:
O jūs žygiuokit!
(Vasario 16-osios jaunimo eitynių dalyviams)

Skris juodvarniai per laisvą mūsų žemę,
Kranksės keiksmus prikimusiais balsais,
O jūs žygiuokit, neškit meilę gražią,
Žaliuokit čia tvirčiausiais ąžuolais.

Žygiuokit gatvėmis, žygiuokite alėjom,
Skambias dainas į dangų keldami,
Kad jas išgirstų tie, kas negirdėjo,
Kaip gera būt Tėvynei sūnumi.

Kaip gera būt tautos, kalbos gynėju,
Laikyt trispalvę rankose tvirtai,
Prisiekti žemei savo – Neišėjom,
Lietuviais likt privalom amžinai!

Lai skamba Vilnius, Kaunas, visi miestai
Nuo vėlei saulėtų, jaunatviškų balsų,
Kad džiaugsmas širdis, šiluma užlietų
Ir žvelgt į ateitį dar būtų mums drąsu.

……………………………………….
Skris juodvarniai per laisvą mūsų žemę,
Kranksės keiksmus prikimusiais balsais,
O jūs žygiuokit, neškit meilę gražią,
Žaliuokit čia tvirčiausiais ąžuolais.

Leonas Milčius