Etikos komisija

Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjungos Etikos ir procedūrų komisija 2017 – 2019 m.

Komisijos pirmininkas
Algimantas Sabaliauskas
+370 611 24074
algisaba@gmail.com

Audrius Rudys
+370 698 70225
audrudys@gmail.com

Vladas Palubinskis
+370 644 84457
vlado.slenis@gmail.com

Domas Palevičius
+370 603 15722
domas43@gmail.com

Aleksas Kartanas
+370 692 30002
akkartanas@gmail.com

Sąjungos Etikos komisija 2017-2019 – word.doc