Etikos komisija

Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjungos Etikos ir procedūrų komisija 2019 – 2021 m.

Nerijus Bakasėnas – komisijos pirmininkas
Kęstutis Girdzijauskas
Andrius Jankauskas
Audrius Rudys
Saulius Kulvičius