Kasmetinė Sąjungos konferencija

Lietuvių tautininkų ir respublikonų konferencija, tradiciškai vyksta kiekvienų metų gruodžio mėnesį, paminint 1926 metų gruodžio 17 d. valstybės ir tautos interesų apgynimą.