Komitetai

Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjungos komitetai

Regionų komiteto pirmininkas
Marius Šileika
+370 647 03547
klaipedostautininkai@gmail.com

Regionų komiteto nariai – word.com