Kontrolės komisija

Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjungos Kontrolės komisija 2017 – 2019 m.

Komisijos pirmininkė
Laimutė Dėdinienė
+370  682 45424
l.dediniene@lat.lt

Egidijus Sinkevičius
+370 620 45745
segijus@yahoo.com

Vaidotas Bačkis
+370 686 52205
vaidotas.backis@gmail.com

Paulius Peciulevičius
+370 675 50774
pec.paulius@gmail.com

Aldona Skamarakienė
+370 604 88119
aldona.skamarakiene@yahoo.com


Sąjungos Kontrolės komisija 2017-2019