Kviečiame į patriotines Kovo 11-osios eitynes Vilniuje

2018 metų kovo 11 d. sekmadienį 15.30 val. Vilniuje vyks kasmetinės, jau tradicija tapusios Kovo 11-osios patriotinės eitynės. Šių metų pagrindiniai eitynių šūkiai – „Už Vytį ir Kalbą“ „Už Kovo 11-osios valstybę!“ ir žinoma tradicinis „Lietuva lietuviams“. Eitynių dalyviai rinksis Katedros aikštėje  nuo 15.30 val., šventinė kolona Gedimino prospektu pajudės 16 val. į Lukiškių aikštę, kur 16.30 val. prasidės mitingas.

Rinktis į 100-mečio eitynes visus Tautą ir Tėvynę mylinčius Lietuvos piliečius ragina ne tik tautininkai, bet ir žinomos patriotinės visuomeninės organizacijos: „Vilniaus Forumas“, „Talka: kalbai ir tautai“, Vilniaus Sąjūdis, Lietuvos gynybinius pajėgumus padedančių stiprinti nevyriausybinių organizacijų koordinacinė taryba, Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga ir kitos.

Kovo 1 d. paskelbto visuomeninio „Vilniaus Forumo“ kreipimosi į Lietuvos Respublikos piliečius tekste dėl Kovo 11-osios eitynių rašoma: „Lietuvos valstybė buvo atkurta remiantis kelią į nepriklausomybę tiesusio Sąjūdžio idealais ir tikslais. Vėl išsikovota valstybė turėjo tapti saugiais ir tvirtais lietuvių tautos ir visų šiai valstybei ištikimų šalies piliečių namais. /…/ Tačiau šis tikslas nebuvo įgyvendintas. Lietuvos valstybės, kaip tautos namų ir bendrojo gėrio laiduotojos, vizija liko svajone. Atėjo laikas ją prikelti ir pagaliau paversti tikrove. Tai įmanoma padaryti tik vėl, kaip Sąjūdžio laikais, sutelkus kolektyvinę tautos politinę valią. Artimiausias jos telkimo žingsnis galėtų ir privalėtų būti nacionalinė piliečių politinės valios manifestacija „Už kovo 11-osios Respublikos idealus“. Būtina prisiminti atkurtos Lietuvos valstybės idealą ir jį atspindėjusius Sąjūdžio programinius siekus“.

Pasak „Vilniaus Forumo“ atėjo laikas vienytis ir kelti esminius politinius reikalavimus už Kovo 11-osios Lietuvos valstybę. „Tikėdami, jog tai įmanoma, kviečiame surengti tikrai nacionalinę manifestaciją, kuri visiems mums primintų ir įpareigotų veikti drauge dėl vienintelio tikslo: IŠSAUGOTI LIETUVĄ“, – rašoma „Vilniaus Forumo“ kvietime į Kovo 11-osios eitynes.

Pritardamas „Vilniaus forumo“ viešam kreipimuisi, kad šių metų eitynės yra svarbus „parengiamasis žingsnis mokantis ir ruošiantis naujomis ir veiksmingesnėmis formomis ir būdais viešai reikšti mūsų – Lietuvos Respublikos piliečių ir tikrųjų jos šeimininkų – politinę valią ir idealus bei tikslus“, vienas iš eitynių rengėjų Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų sąjungos pirmininkas Sakalas Gorodeckis išreiškė viltį, kad visų bendromis pastangomis šis pirmas naujas žingsnis bus žengtas būtent šiemet Lietuvos valstybės atkūrimo 100-aisiais metais.

Jau tradicinėmis tapusių patriotinių Kovo 11-osios eitynių ištakų reikia ieškoti jaunimo, nepatenkinto Kovo 11-osios oficioziniais renginiais, spontaniškose 2000-ųjų metų akcijose. Būtent tuomet Lietuvos Respublikos teisėsaugos tarnybų suskaičiuoti 46 asmenys su patriotinėmis dainomis pražygiavo Vilniaus Senamiesčio gatvėmis. 2001 m. šie ir kiti jaunuoliai išėjo į Gedimino prospektą ir nuo to laiko tai tapo nepertraukiama gyvybinga tradicija.

Iki 2008 metų Vilniaus, Lietuvos sostinės, valdžia Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventės viešai nešvęsdavo ir gatvės būdavo tuščios, o žmonės praleisdavo gautą laisvadienį kaip kas išmanė. Eilę metų eitynių dalyviai buvo ir yra persekiojami už savo patriotinių jausmų pareiškimą viešumoje. Įsibaiminę statutinių Lietuvos valstybės tarnybų vadovai šalindavo savo kolegas iš savo gretų už dalyvavimą Kovo 11-osios eitynėse, nesant jokių formalių administracinių nuobaudų. Tik 2009 metais pirmą sykį buvo išduotas suderinimas („leidimas“) eitynėms, suteikiantis galimybę pasinaudoti Lietuvos piliečių konstitucine teise. Tačiau tai nereiškė, kad baigėsi šių eitynių idėjų ir jos dalyvių demonizavimas. Kilusi jaunimo patriotinių jausmų banga privertė Lietuvos valdžią ir politikus, įsitikinusius patriotizmo monopolio turėjimu, atsibusti ir rengti šventes viešumoje, kurios pradėjo žadinti ir versti žmones, kokių pažiūrų ir net orientacijų jie bebūtų, Kovo 11-ąją švęsti viešai.

2013 metais Vilniaus miesto valdžia, vadovaujama tuometinio mero liberalo A. Zuoko, nusigandusi patriotų pakilimo darė visas įmanomas kliūtis organizuodama dirbtines lankytojų nesutraukusias atrakcijas Gedimino prospekte, tačiau tai tik dar labiau paskatino žmones išeiti į nesankcionuotas eitynes. Tą patį rengė ir dabartinė Vilniaus miesto valdžia, vadovaujama kito liberalo mero R.Šimašiaus, švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį Vasario 16-ąją Vilniuje. Dėl šių trugdymų laisvai švęsti Lietuvos laisvės dieną yra pateiktas organizatorių ieškinys Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Jaunimui bręstant ir jungiantis įvairių patriotinių nuostatų žmonėms, eitynės kito ir plėtėsi, tačiau išlaikė savo pagrindinę idėją – Lietuva yra vieninteliai pasaulyje lietuvių tautos namai. Tik Lietuvos priešai ir okupantai siekė, kad Lietuva būtų be lietuvių, nes tai buvo labiausiai Lietuvos okupantams priimtinas šios teritorijos likimo variantas.

„Šiais metais prie tradicinių patriotinių eitynių pareiškė norą jungtis daug visuomeninių judėjimų, organizacijų ir partijų atstovų. Dėkojame visiems geros valios Lietuvos žmonėms, remiantiems patriotines eitynes, palaikome plačių nacionalinių eitynių, remiančių pamatines nepriklausomos valstybės ir tautos suverenumo vertybes, idėją, ir kviečiame visus, kuriems brangi Tėvynė, Tauta ir Kovo 11-osios idealai, nepriklausomai nuo partinių skirtumų dalyvauti šiose patriotinėse eitynėse. Lietuvių vienybė yra retas reiškinys pasaulyje, dažniausiai sutinkamas tik Sibiro lageryje kalinčių lietuvių tarpe. Tačiau stebuklų būna ir neišvažiavus iš Tėvynės. Ir tai gąsdina bei neramina Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos neprietelius Europoje siaučiant tikram tautų pavasariui.“ – sakė S.Gorodeckis.

Į eitynes yra pakvieti Baltarusijos tautinių jėgų opozijos lyderiai, kurie nelengvomis sąlygomis rengia Baltarusijos Liaudies Respublikos paskelbimo, įvykusio 1918 m. kovo 25 dieną, manifestaciją Minske. Labai tikimės, kad nebus trikdžių jiems atvykti ir priminti Lietuvai, kad mūsų valstybingumo atkūrimo šimtmečio džiaugsmas turi ir gali būti perduotas gudų tautai.

Lietuvos jėga – vienybėje! Už mūsų visų valstybę – LIETUVĄ!