Pirmininkas

Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjungos pirmininkas 2017 – 2019 m.

Pirmininkas
Sakalas Gorodeckis
+370 698 78271
sakalas.gorodeckis@gmail.com