Pranešimas dėl neeilinio rinkiminio Kauno skyriaus susirinkimo 2018.08.17

LIETUVIŲ TAUTININKŲ IR RESPUBLIKONŲ SĄJUNGOS KAUNO SKYRIAUS NARIAMS

PRANEŠIMAS

dėl Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos Kauno skyriaus neeilinio susirinkimo

2018 m. rugpjūčio 8  d.

Dėl Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos narių pageidavimų Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos Kauno skyriaus neeiliniai susirinkimai numatyti 2018 m. rugpjūčio 10 d. 16.00. val. ir 2018 m. rugpjūčio 14 d. 16.00. val atšaukiami ir neįvyks.

Vykdydami Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos Tarybos 2018 m. birželio 16 d. posėdžio nutarimą skelbiame, jog 2018 metų rugpjūčio 17 dieną, 17.30. valandą, Savanorių prospekto 95 name esančiose patalpose (antrame aukšte) vyks Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos Kauno skyriaus neeilinis susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos Kauno skyriaus Pirmininko ataskaita.

2. Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos Kauno skyriaus Pirmininko rinkimai.

3. Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos Kauno skyriaus pavaduotojų tvirtinimas.

4. Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos Kauno skyriaus sekretoriaus, iždininko, kontrolieriaus tvirtinimas.

5.  Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos Kauno skyriaus valdybos narių tvirtinimas.

6.  Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos Kauno skyriaus narių dalyvavimas Kauno mero ir Kauno miesto savivaldybės Tarybos rinkimuose.

7. Pasiruošimas 2018 metų rugpjūčio 18 – 19 dienomis vyksiančiam Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos sąskrydžiui.

8. Dėl Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos Kauno krašto sueigos įsteigimo datos nustatymo.

9. Diskusija.

Neįvykus Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos Kauno skyriaus 2018 metų rugpjūčio 17 dienos posėdžiui, pakartotinas Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos Kauno skyriaus neeilinis susirinkimas vyks 2018 metų rugpjūčio 24 dieną, 17.30. valandą.

Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjungos Tarybos įgaliotas asmuo      Arvydas Žiogas

Pranešimas dėl neeilinio rinkiminio Kauno skyriaus susirinkimo 2018.08.17.