Prezidento

Tautininkų sąjungos klausimai pretendentui į LR Prezidentus 

2014 m. vasarį, Tautininkų sąjunga suformulavo 17 klausimų pretendentui į LR prezidentus Nagliui Puteikiui, kuriam vėliau deklaravo savo paramą šiuose rinkimuose:

1. Ar pritariate, kad Lietuvoje aukščiausias suverenas yra Tauta, kuri per Konstituciją perduoda įgaliojimus visoms valdžios institucijoms ir jokia „Europos teisė“ negali paneigti šio principo?
Pritariu.

2. Ar pritariate, jog Lietuvos Respublikoje aukščiausią teisinę galią turi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymai, o visi tam prieštaraujantys sprendimai būtų panaikinti, nes yra nuo pat pradžių negaliojantys?
Pritariu.

3. Ar pritariate, jog lietuvių tauta – Lietuvos valstybės pagrindas, valstybinė kalba – lietuvių kalba, asmenvardžiai dokumentuose, vietovardžiai, gatvių pavadinimai, valstybės ir savivaldos įstaigų užrašai ir raštvedyba – tik lietuviški?
Pritariu Konstitucijos nuostatoms, kad valstybės pagrindas yra lietuvių tauta, o valstybinė kalba – lietuvių kalba, kuria valstybė privalo deramai rūpintis, valstybės ir savivaldos įstaigų užrašai ir raštvedyba – tik lietuviški. Dokumentuose gali būti papildomas (bet tik papildomas) puslapis su kitokia asmenvardžių rašyba, kaip kad Latvijoje. Vietovardžiai ir gatvių pavadinimai 40 Totorių kaime ir Trakuose bei kituose šių mažųjų tautų gyvenvietėse ar kapinėse gali būti su antru po lietuviško – totorišku ir karaimišku užrašu, nes šios tautos neturi motininės suverenios valstybės, kur būtų globojama jų kalba ir kultūra.

4. Ar pritariate, kad nacionalinė kultūra ir švietimas – tai svarbiausias valstybės rūpestis ir esminė strategija, siekiant užtikrinti lietuvių tautos ateitį?
Pritariu.

5. Ar pritariate, jog Lietuvos žemė, gamtos ištekliai, infrastruktūra ir monopolijos yra nacionalinis turtas, galintis priklausyti tik Lietuvos valstybei ir jos piliečiams?
Pritariu. Jei vartojant žodį „monopolijos“ turima omenyje šilumos, vandens, elektros gamybos įmonės, naftos, geoterminio vandens ir kitų išteklių gavyba, tai turi būti išimtinai valstybės nuosavybė.

6. Ar pritariate, jog šeima kyla tik iš vyro ir moters santuokos arba tėvų ir vaikų ryšio, o žmogaus gyvybė gerbtina ir saugotina nuo pat užsimezgimo?
Pritariu.

7. Ar pritariate, jog svarbiausi tautos ir valstybės klausimai būtų sprendžiami tik referendumu, o jo iniciatyvai reikalingas piliečių parašų skaičius būtų mažinamas iki 100 000?
Pritariu.

8. Ar pritariate, jog Lietuvos teisinė sistema turi būti atverta visuomenei, įvedant renkamas ypatingojo prokuroro, prisiekusiųjų teismų ir teismo tarėjų įstaigas?
Pritariu.

9. Ar pritariate, jog Lietuvos valiuta turi likti litas, o pinigų sistemos keitimas gali būti sprendžiamas tik referendumu, teikiant formuluotę – „Ar sutinkate atsisakyti lito?“?
Pritariu.

10. Ar pritariate, kad valstybės biudžeto ir visas viešųjų finansų tvarkymas būtų prieinamas visiems piliečiams, o visos valstybės investicijos būtų pagrįstos išlaidų ir naudos analize?
Pritariu.

11. Ar pritariate, jog Lietuva išliktų NATO nare, drauge stiprindama politinius, kultūrinius, ekonominius ryšius su savo regiono šalimis– Latvija, Estija, Baltarusija ir Ukraina?
Iš dalies pritariu – ryšius su Latvija, Estija ir Ukraina būtina stiprinti . Nemanau, kad politinių ryšių stiprinimas su dabartiniu Baltarusijos režimu atitiktų Lietuvos interesus. Matant prasidedančią Rusijos ekspansiją į Krymą ir Ukrainos rytinę dalį, būtų tikslingiau vietoj Baltarusijos, su kuria jau yra geri ekonominiai santykiai, nacionalinio saugumo prasme geresnė kryptis būtų gerų ir LYGIATEISIŲ ryšių su NATO nare Lenkija kūrimas.

13. Ar pritariate, jog Europos Sąjungos centralizacija (federalizavimas), Rusijos ir Lenkijos politinė ekspansija – grėsmės, kurios turi būti stabdomos?
Bet kurių šalių politinė ekspansija turi būti stabdoma. Europos Sąjunga turėtų būti plėtojamas kaip suverenių valstybių konfederacija, pirmiausia kaip ekonominė ir politinė sąjunga, kuri nesikiša į valstybių-narių nacionalinės kultūros, švietimo, šeimos politikos, tautinio identiteto ir kitus esminius nacionalinės tapatybės klausimus. Geras pavyzdys, kaip ES narė gina savo interesus ir nežiūrint į didžiulį politinį bei ekonominį spaudimą SĖKMINGAI APSIGINA nuo komisarų peršamų nenaudingų valstybei receptų – Vengrija.

14. Ar pritariate, jog kiekvienas lietuvis turi teisę į Lietuvos pilietybę, o kitataučių imigracijos kontrolė gali būti tiktai griežtinama, bet ne švelninama?
Visiškai pritariu pirmajam teiginiui, iš dalies antrajam, nes dabartinė imigracijos tvarka yra itin griežta (pvz. laivų remonto įmonėms Klaipėdoje labai sudėtinga gauti leidimus net pusmečiui atsivežti suvirintojų iš Bulgarijos, Ukrainos ir pan.).

15. Ar pritariate, jog lytinis auklėjimas turi būti orientuotas įrengimą šeimai, lytinė prievarta prilyginta žmogžudystei, o homoseksualizmo ir kitų lytinių iškrypimų propaganda – uždrausta?
Pritariu lytinio auklėjimo orientavimui į šeimą. Lytinė prievarta yra labai baisus nusikaltimas, bet žmogžudystė baisesnis. Lytinių iškrypimų propagandos neturi būti.

16. Ar pritariate, jog Lietuvą okupavusių valstybių politinių ir represinių struktūrų, dabartinių užsienio valstybių saugumo ir žvalgybos tarnybų atstovai, kitaip joms įsipareigoję asmenys turi būti viešinami, o jiems patiems – uždrausta dirbti renkamose ir skiriamose valstybinėse pareigose?
Iš dalies. Teigiamai atsakiau į 11 klausimą – manau, kad Lietuva ne tik turi išlikti NATO, bet ir savo narystę stiprinti. Tai bus sunku padaryti, jei Lietuvoje visi NATO šalių „saugumo ir žvalgybos tarnybų atstovai turės būti viešinami“.

17. Ar pritariate, kad Prezidento veiklos veiksmingumas būtų vertinamas pagal Lietuvos Respublikos piliečių socialinės ir geografinės atskirties sumažėjimą, jų gyvenimo kokybės ir laimės indekso išaugimą, emigracijos iš Lietuvos sustabdymą?
Pritariu.

Atsakyti galima „taip“, „ne“, „iš dalies“, o išsamūs komentarai – pageidautini.
Į klausimus atsakė pretendentas į LR prezidentus – Naglis Puteikis.

Tautininkų sąjungos klausimai pretendentui į LR Prezidentus – Nagliui Puteikiui – word.doc