Referendumas

Referendumas ,,Tautos valia’’
2014 m. tautininkai, kartu su kitomis politinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, susitelkė visuotiniam referendumui už Lietuvos žemės išsaugojimą ir jos piliečių Konstitucinę teisę patiems spręsti svarbiausius savo valstybės klausimus referendumo būdu.
Pirmą kartą atkurtos Lietuvos istorijoje, ypač sunkiomis sąlygomis, be sisteminių jėgų pagalbos, buvo surinktas referendumui inicijuoti būtinas parašų skaičius, daugiau kaip 300 000 piliečių parašų, kad būtų pakeisti bei papildyti Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsniai.
Referendumo keliami klausimai, jo organizavimas ir įgyvendinimas, susilaukė didžiulio pasipriešinimo iš visų galimų Lietuvos valdžios institucijų. Neadekvatūs priekaištai ir piliečių referendumo Konstitucinę teisę smerkiantys pareiškimai buvo viešinami visose įmanomose žiniasklaidos priemonėse. Valdžioje kerojanti nomenklatūra ne be pagrindo nuogąstavo dėl grėsmės prarasti tiesioginę valstybės valdymo kontrolę, kurią į savo rankas turėjo galimybę susigrąžinti Lietuvos visuomenė.
http://www.zemesvardu.lt/Referendumu-siekiama

Referendumas ,,Dėl lito išsaugojimo’’
Tų pačių, 2014 m. pavasarį, Tautininkų sąjungos nariai ir bendražygiai inicijavo referendumą dėl lito išsaugojimo ir vyriausiajai rinkimų komisijai pateikė pareiškimą dėl šio referendumo surengimo.
Iniciatyvinė grupė, dar prieš euro valiutos įvedimą Lietuvoje, reikalavo teisės surengti visuotinį referendumą, kuriame tautai būtų suteikta teisė pačiai nuspręsti dėl būtinybės atsisakyti savo piniginio vieneto – litas.
Šios iniciatyvinės grupės narys Romualdas Ozolas pareiškė, kad tokiu svarbiu klausimu šalies piliečiai privalo turėti teisę išreikšti savo nuomonę referendume.
Vyriausioji rinkimų komisija, pažeisdama Konstitucijos 9 straipsnį, atsisakė leisti inicijuoti minėtą referendumą ir neišdavė parašų rinkimo lapų.
http://www.zemesvardu.lt/straipsniai/uz-lita