Skirkite 1% paramą

Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjunga (LTRS) atstovauja Lietuvos nacionalinius interesus ginančią politiką. Skirtingai, nei nuo Lietuvoje susikompromitavusių partijų, mūsų politinė organizacija nėra finansuojama LR biudžeto lėšomis, tačiau yra išlaikoma iš Sąjungos narių surenkamo nario mokesčio. Tolesniam Sąjungos viešų renginių organizavimui ir politinės veiklos plėtojimui, prašome jūsų skirti mums 1 proc. paramos nuo jau sumokėto savo gyventojų pajamų mokesčio (GPM).

Ši parama jums nesukels jokių papildomų mokestinių prievolių, nes pagal LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 ir 4 dalies punktus, nuolatiniam LR gyventojui yra numatyta teisė skirti 1 proc. savo pajamų mokesčio politinei partijai ir papildomus 2 proc. paramos statusą atitinkančioms įstaigoms.

Gyventojo prašymas skirti 1 proc. GPM politinei partijai ir papildomus 2 proc. GPM paramos statusą atitinkančioms įstaigoms, turi būti pateiktas nuo sausio 1 d. iki gegužės 1 d., per Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) elektroninio deklaravimo sistemą EDS užpildžius FR0512 v.3 formos versiją arba šią užpildytą formą tiesiogiai pateikus artimiausiam VMI skyriui.

Negavusi gyventojo prašymo dėl 1 ir 2 proc. GPM paramos paskyrimo, Valstybinė mokesčių inspekcija šią gyventojo pajamų dalį perveda į LR biudžetą.

Paramos skyrimas naudojantis internetu

1.      Naudodamiesi elektronine bankininkyste arba kitomis tiesioginio prisijungimo priemonėmis, prisijunkite prie elektroninės deklaravimo sistemos EDS.

2.      Kairėje lango pusėje spauskite žymą ,,Pildyti formą’’.

3.      Naujai atsidariusiame lange spauskite žymą ,,Prašymas skirti paramą’’.

4.      Atidarykite formos FR0512 v.3 versiją elektroniniam pildymui.

5.      Pateiktoje elektroninėje pildymo formoje FR0512 jūsų asmeniniai duomenys bus įtraukti automatiškai, tačiau papildomus šios formos duomenis turėsite užpildyti savarankiškai:

laukelyje (5) nurodykite metų mokestinį laikotarpį;

laukelyje E1 nurodykite paramos gavėjo tipą 1 ,,Politinė partija’’;

laukelyje E2 nurodykite paramos gavėjo organizacijos numerį 302726860

laukelyje E3 galite nurodyti paramos gavėjo pavadinimą arba jo trumpinį LTRS

laukelyje E4 nurodykite 1,00 proc.;

laukelyje E5 nurodykite paramos skyrimo laikotarpį, pvz. iki 2021 m.;

užpildžius reikiamus formos FR0512 laukelius, viršutiniame dešinės pusės lango kampe, spauskite žymą ,,Pateikti deklaraciją’’.

1. Naudodamiesi elektronine bankininkyste arba kitomis tiesioginio prisijungimo priemonėmis, prisijunkite prie elektroninės deklaravimo sistemos EDS.

2.  Kairėje lango pusėje spauskite žymą ,,Pildyti formą’’.

3.  Naujai atsidariusiame lange spauskite žymą ,,Prašymas skirti paramą’’.

4. Atidarykite formos FR0512 v.3 versiją elektroniniam pildymui.

5. Pateiktoje elektroninėje pildymo formoje FR0512 jūsų asmeniniai duomenys bus įtraukti automatiškai, tačiau papildomus šios formos duomenis turėsite užpildyti savarankiškai

Neturint galimybių skirti paramą elektroninių priemonių pagalba, formos FR0512 v.3 versiją galima užpildyti rašytiniu būdu.

1.      Atsisiųskite formos FR0512 v.3 versiją pildymui.

2.      Užpildykite ir pasirašykite formos FR0512 v.3 versiją, pagal žemiau pateiktą pavyzdį.

3.      Pateikite šią formą artimiausiam Valstybinės mokesčių inspekcijos skyriui, arba siųskite pašto adresu: Valstybinei mokesčių inspekcijai, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius.

Rašytinės formos pildymo pavyzdys:

Pildydami šią formą, tuo pačiu metu, jūs galite skirti papildomus 2 proc. GPM paramos statusą atitinkančiai įstaigai. Kviečiame paremti nepriklausomą informacinės sklaidos portalą Alkas.lt :

VšĮ ,,Tėviškės Alkas‘‘, organizacijos kodas 304141916

Jeigu turite daugiau klausimų, arba reikalinga pagalba pildant FR0512 formą, prašome mums skambinti tel. +370 686 18693

Iš anksto dėkojame už jūsų paramą mūsų politinei veiklai.