Taryba

Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjungos Taryba 2017 – 2019 m.

1.      Sakalas Gorodeckis,  +370 698 78271 , sakalas.gorodeckis@gmail.com

2.      Valdemaras Valkiūnas, +370 698 10224 , valdemaras.valkiunas@gmail.com

3.      Juozas Dingelis, +370 685 27332 , jdingelis@gmail.com

4.      Marijus Čekavičius, +370 699 42296 , marijus.cekavicius@gmail.com

5.      Tomas Baranauskas, +370 689 39442 , baranausko@gmail.com

6.      Ričardas Garuolis, +370 687 15082 , ri.garuolis@gmail.com

7.      Donatas Golubevas, +370 647 32826 , donatas.golubevas@gmail.com

8.      Jonas Jasaitis, +370 699 68947 , el.p.mokslolietuva@gmail.com

9.      Rima Laimikienė, +370 653 13428 , rima.laimikiene@gmail.com

10.  Alfonsas Lupeikis, +370 614 50568 , alfonsas.lupeikis@gmail.com

11.  Arūnas Makauskas, +370 604 52392, makauskas.arunas@gmail.com

12.   Petras Pareigis, +370 603 87177, petrotakas11@gmail.com

13.  Romas Petrikas, +370 679 16096 , petrikasromas@gmail.com

14.  Žilvinas Pranauskas, +370 657 91011 , zilvinasp@gmail.com

15.  Mindaugas Pukšta, +370 678 02634 , mindaugas.puksta@gmail.com

16.  Tomas Skorupskis, +370 698 16005 , tomas.skorupskis@gmail.com

17.  Gintaras Songaila, +370 650 70601 , gsongaila@gmail.com

18.  Algimantas Stalilionis, +370 650 55409 , algimantas.stalilionis@gmail.com

19.  Vytautas Stepas, +370 689 49021 , vytautas.stepanauskas@gmail.com

20.  Marius Šileika, +370 647 03547 , klaipedostautininkai@gmail.com

21.  Gintaras Šležas, +370 601 53545 , gintaras.slezas@gmail.com

22.  Sigutis Štrėmas, +370 617 04533 , s.stremas@gmail.com

23.  Antanas Vaitkus, +370 608 30554 , kkentauras1@gmail.com

24.  Reimundas Varapickas, +370 614 65649 , reimundas.v@gmail.com

25.  Arvydas Žiogas, +370 645 01230 , technikumo@ yahoo.com

26.  Tadas Valkiūnas, +370 686 45418 , tadas.valkiunas@gmail.com

Sąjungos Taryba 2017-2019 – word.doc