Valdyba

Lietuvių Tautininkų ir Respublikonų Sąjungos Valdyba 2019 – 2021 m.

Pirmininkas
Sakalas Gorodeckis
+370 698 78271
sakalas.gorodeckis@gmail.com

Pirmasis Pavaduotojas
Valdemaras Valkiūnas
+370 698 10224
valdemaras.valkiunas@gmail.com

Pavaduotojas
Gediminas Navaitis
+370 671 76888
gedimin.n@post.5ci.lt

Pavaduotojas
Marijus Čekavičius
+370 699 42296
marijus.cekavicius@gmail.com

Atsakingasis sekretorius
Arūnas Eigirdas
+370 686 18693
arunas.eigirdas@gmail.com

Iždininkas
Vytautas Stepas
+370 689 49021
vytautas.stepanauskas@gmail.com